Strona główna » REGULAMIN

Promocje

REGULAMIN

Sklep internetowy azjatyckizakatek.pl jest własnością:

Azjatycki Zakątek 
Magdalena Nec
ul. Obejście 10
09-402 Płock

NIP 7742904663
REGON 147386215

Postanowienia ogólne:
01. Sklep Azjatycki Zakątek zajmuje się działalnością w zakresie sprzedaży za pośrednictwem internetu wybranych produktów, które dostępne są w sklepie internetowym pod adresem www.azjatyckizakatek.pl
02. Zamówienia na produkty można składać na stronie sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
03. Zamówienia przygotowywane oraz wysyłane są od poniedziałku do piątku - z wyłączeniem dni świątecznych (jeśli takowe przypadają na dni robocze). 
04. Wszelkie informacje o promocjach i produktach można znaleźć na stronie sklepu oraz/lub portalu Facebook (www.facebook.com/AzjatyckiZakatek).
05. Zasady promocji zostaną zawarte w ich opisie na stronie sklepu www.azjatyckizakatek.pl oraz/lub Facebooku (www.facebook.com/AzjatyckiZakatek).
06. Azjatycki Zakątek zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w cenach produktów i warunkach promocji. 
06. Zamówienia są realizowane na warunkach obowiązujących w momencie ich złożenia.
07. Azjatycki Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie lub niezgodne z ich przeznaczeniem wykorzystanie zakupionych w sklepie produktów.
08. Przed złożeniem zamówienia klienci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem sklepu Azjatycki Zakątek. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu - jego nieznajomość
nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go. 

Składanie zamówień, płatności i wysyłka:
01. Aby dokonać zamówienia należy:
- dokonać rejestracji na stronie sklepu lub przystąpić do zakupu bez rejestracji konta - w przypadku zakupu bez rejestracji konta prosimy pamiętać, iż nie będzie obowiązywał Państwa program lojalnościowy;
- wybrać interesujące Państwa produkty i dodać je do koszyka;
- uwzględnić adres na który mają zostać dostarczone (UWAGA! Jeśli przesyłka wysyłana jest na adres firmowy należy również podać nazwę firmy - jeśli przewoźnik stwierdzi nadanie paczki na adres firmowy, a nazwa
firmy nie zostanie uwzględniona w adresie, ma prawo zwrócić przesyłkę do nadawcy);
- wybrać preferowaną formę wysyłki oraz zapłaty;
- zatwierdzić zamówienie.
02. W przypadku utrudnień związanych z realizacją zamówienia klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową. 
03. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zawarcie umowy między kupującym, a firmą Azjatycki Zakątek w myśl artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
04. Towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost.
05. Azjatycki Zakątek realizuje zamówienia pochodzące z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia zamówienia zagranicznego, prosimy o kontakt mailowy aby ustalić indywidualny koszt wysyłki.
06. Termin wysyłki towaru określony jest na kracie danego produktu. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia za pobraniem. 
07. Towary oznaczone jako PRZEDSPRZEDAŻ to produkty sprzedawane przed rzeczywistą premierą. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest od daty premiery. 
08. Zamówienia złożone i opłacone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w ciągu następujących po nich dniach roboczych.
09. Zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni kalendarzowych. Jeśli nie otrzymamy informracji o opóźnieniu płatności, po tygodniu nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.
10. Zamówienie można opłacić przelewem tradycyjnym (otrzymają Państwo dane do przelewu), za pośrednictwem serwisu PayPal, szybkich płatności online lub przy odbiorze (pobranie). 

Reklamacje i zwroty: 
01. Wszelkie reklamacje prosimy składać poprzez formularz reklamacji dostępny po zalogowaniu się do konta na stronie www.azjatyckizakatek.pl lub drogą e-mailową na adres: kontakt@azjatyckizakatek.pl. E-mail
powinien zawierać numer zamówienia, opis problemu oraz dane kontaktowe.
02. Firma zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji określić termin jej realizacji. 
03. Firma Azjatycki Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie funkcjonowanie Poczty Polskiej oraz firmy InPost (uszkodzenia paczki w czasie transportu lub opóźnienie w dostawie). Przewoźnicy działają niezależnie od sklepu internetowego www.azjatyckizakatek.pl i nie są jego integralną częścią. Jeśli paczka wygląda na uszkodzoną w momencie odbioru należy sprawdzić ją w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru prosimy o spisanie protokołu uszkodzenia. 
04. W przypadku stwierdzenia problemu z przewoźnikiem (zagubienie paczki, opóźnienie w dostawie, stwierdzenie uszkodzenia transportowego dopiero po odebraniu zamówienia) firma Azjatycki Zakątek udziela pomocy w rozwiązaniu zaistniałego problemu. 
05. Ze względów higienicznych zwrotowi nie podlegają peruki, produkty bieliźniane (skarpetki, kolanówki) oraz soczewki kontaktowe. 
06. Nie przyjmujemy zwrotu towaru sprowadzonego z Azji na zamówienie - są to produkty traktowane jako indywidualne życzenie klienta (produkt nieprefabrykowany). 
07. Zwrotu towaru można dokonać w terminie do 14 dni kalendarzowych, jednakże towar nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym. Klient dokonuje zwrotu na własny koszt.
08. W przypadku zwrotu paczki do sklepu:
- Azjatycki Zakątek ponosi dodatkowy koszt wysyłki tylko w przypadku, gdy zwrot wynikać będzie z winy firmy;
- gdy przesyłka zostanie zwrócona z winy klienta, ponieważ podał nieprawidłowy lub niekompletny adres (np. brak nazwy firmy lub numeru mieszkania) bądź nie podjął się odebrania awizo, sklep nada przesyłkę ponownie dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę;
- jeśli klient nie wyrazi zgody na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z powtórną wysyłką towaru, sklep zobowiązany jest zwrócić klientowi pieniądze na wskazany numer konta bankowego w terminie 14 dni kalendarzowych. Uwaga! Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wydany koszt wysyłki.

Obsługa klienta:
01. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12 - 18 pod numerem telefonu 512-678-990.
02. Wiadomości odnośnie zamówień prosimy kierować jedynie na maila kontakt@azjatyckizakatek.pl

Pozostałe informacje: 
01. Azjatycki Zakątek nie ingerował w sposób ich działania bądź właściwości sprzedawanych produktów.
02. Składając zamówienie klient zgadza się przestrzegać regulaminu Azjatyckiego Zakątka i stosować się do jego treści.
03. Wszelkie oferty współpracy, reklamy bądź propozycje dotyczące rozwoju sklepu prosimy przesyłać na adres e-mail .W e-mailu prócz właściwej treści prosimy podać dane kontaktowe.
04. Azjatycki Zakątek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Składając zamówienie w sklepie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Azjatyckiego Zakątka oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez
klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
Klienci sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.09.2014 z późniejszą poprawką z dnia 15.03.2018

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Azjatycki Zakątek, z siedzibą w Płocku przy ulicy Obejście 10.
Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez azjatyckizakatek.pl
Prawa dostępu do danych:
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie azjatyckizakatek.pl > Twoje Konto. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Przejdź do strony głównej