Sklep internetowy azjatyckizakatek.pl jest własnością:

Azjatycki Zakątek
Magdalena Nec
ul. Obejście 10
09-402 Płock

NIP 7742904663
REGON 147386215

Postanowienia ogólne:
01. Sklep Azjatycki Zakątek zajmuje się działalnością w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu wybranych produktów odzieżowych, kosmetycznych, spożywczych i multimedialnych, których producentami są przedsiębiorstwa azjatyckie.
02. Zamówienia na produkty można składać na stronie sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
03. Wszelkie informacje o promocjach i produktach można znaleźć na stronie sklepu oraz/lub portalu Facebook(http://www.facebook.com/AzjatyckiZakatek).
04. Wszystkie zasady promocji (m. in. czas jej trwania, ilość produktów nią objętych) zostaną zawarte w ich opisie na stronie sklepu www.azjatyckizakatek.pl oraz/lub Facebooku (http://www.facebook.com/AzjatyckiZakatek).
05. Azjatycki Zakątek zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w cenach produktów i warunkach promocji.
06. Zamówienia są realizowane na warunkach obowiązujących w momencie ich złożenia.
07. Azjatycki Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie lub niezgodne z ich przeznaczeniem wykorzystanie zakupionych w nim produktów.
08. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego klienci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem.

Składanie zamówień, płatności i wysyłka:
01. Aby dokonać zamówienia należy:
- Dokonać rejestracji na stronie sklepu;
- Wybrać interesujące Państwa produkty;
- Uwzględnić adres na który mają zostać dostarczone (UWAGA! Jeśli przesyłka wysyłana jest na adres firmowy należy również podać nazwę firmy);
- Uiścić opłatę za produkty oraz wysyłkę do 7 dni roboczych. Jeśli nie otrzymamy infomracji o opóźnieniu płatności, po tygodniu zamówienie zostanie anulowane.
02. W przypadku utrudnień związanych z realizacją zamówienia klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową.
03. Złożenie zamówienia traktowane jest jako złożenie oferty zawarcia umowy w myśl artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
04. Towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost.
05. Azjatycki Zakątek realizuje zamówienia pochodzące z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia zamówienia zagranicznego, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia indywidualnych kosztów wysyłki.
06. Termin realizacji zamówienia jest określony w opisie każdego produktu i odpowiada kolejno: 72 godzinom liczonym od momentu zaksięgowania wpłaty, tj. zmiany statusu zamówienia na "Płatność przyjęta".
07. Towary oznaczone jako PRE-ORDER to zamówienia złożone przed rzeczywistą datą wydania produktu. Czas wysyłki w takim przypadku liczony jest od daty premiery.
08. Zamówienia złożone i opłacone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w ciągu następujących po nich 3 dniach roboczych.

Zwroty i reklamacje:
01. Reklamacji towaru można dokonać do 10 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
02. Wszelkie reklamacje prosimy składać drogą e-mailową na adres: kontakt@azjatyckizakatek.pl. E-mail powinien zawierać opis problemu oraz dane kontaktowe.
03. Firma zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych oraz określić termin realizacji reklamacji.
04. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
05. Zwrotowi nie podlegają peruki, ceramika oraz soczewki kontaktowe.
06. Nie przyjmujemy zwrotu towaru sprowadzonego z Azji na specjalne życzenie klienta (kosmetyki, płyty, peruki).
07. Zwrotu towaru można dokonać w terminie do 10 dni, jednakże towar nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym.
08. W przypadku zwrotu paczki do sklepu:
- Azjatycki Zakątek ponosi dodatkowy koszt wysyłki tylko w przypadku, gdy zwrot wynikać będzie z winy firmy (np. złe zaadresowanie przesyłki);
- gdy przesyłka zostanie zwrócona z winy klienta, ponieważ podał nieprawidłowy lub niekomplety adres (np. brak nazwy firmy lub numeru mieszkania) bądź nie podjął się odebrania awizo w terminie 14 dni, sklep nada przesyłkę ponownie dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę;
- jeśli klient nie wyrazi zgody na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z powtórną wysyłką towaru, sklep zobowiązany jest zwrócić klientowi pieniądze na wskazany numer konta bankowego w terminie 7 dni. Uwaga! Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wydany koszt wysyłki.

Obsługa klienta:
01. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12 - 16.
02. Na maile obsługa sklepu odpowiada od poniedziałku do piątku w godzinach 12 - 16.

Pozostałe informacje:
01. Produkty są oryginałami azjatyckich marek. Azjatycki Zakątek nie ingerował w sposób ich działania, bądź właściwości.
02. Skłądając zamówienie klient zgadza się przestrzegać regulaminu Azjatyckiego Zakątka i stosować się do jego treści.
03. Wszelkie oferty współpracy, reklamy bądź propozycje dotyczące rozwoju sklepu prosimy przesyłać na adres e-mail .W e-mailu prócz właściwej treści prosimy podać dane kontaktowe.
04. Azjatycki Zakątek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Składając zamówienie w sklepie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Azjatyckiego Zakątka oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
Klienci sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.09.2014 z późniejszą poprawką z dnia 02.07.2016

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Azjatycki Zakątek, z siedzibą w Płocku przy ulicy Obejście 10.
Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez azjatyckizakatek.pl
Prawa dostępu do danych:
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie azjatyckizakatek.pl > Twoje Konto. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).